fbpx Skip to main content
Kaffe tid

Kaffepausen: Hvordan den bliver en produktiv del af arbejdsdagen

Når vi taler om produktivitet, har vi ofte fokus på det der umiddelbart kan måles og tælles. Men det bliver hurtigt dræbende for moralen på arbejdspladsen, hvis vi glemmer den uformelle samtale henover kaffeautomaten. Små pauser er ikke bare vigtige — de er essentielle — hvis dit team skal holde moralen og produktiviteten oppe hele arbejdsdagen. Desværre er der chefer som ser pauser som uproduktive og undværlige. Det fører bare til udbrændte medarbejdere og lavt engagement.

Lad os slå et slag for kaffepausen som en uundværlig del af et velfungerende arbejdsmiljø!

Hvad er fordelene ved at holde små kaffepauser?

Det korte svar:

Der er mange!

Hvis du ser kaffepauser som spild af tid? Så læs her hvordan en kaffeautomat på arbejdspladsen er med til at gøre arbejdsdagen mere produktiv:

Det påvirker fastholdelse af medarbejdere

Når medarbejdere føler at de skal kunne redegøre for hvert minute af arbejdsdagen, dræner det energi. Det er energi der ellers kunne komme virksomheden til gode. Med stigende mangel på kvalificeret arbejdskraft, er det netop de arbejdspladser som mister medarbejdere. Den spontane snak over jeres kaffeautomat på arbejdspladsen er med til at gøre det sjovt at komme på arbejde. For når man har et godt fællesskab (og venskaber) med sine kolleger, er det langt mindre sandsynligt at man leder efter andet arbejde.

Det styrker fællesskabet og samarbejdet

Godt samarbejde handler om meget mere end at fordele arbejdsopgaver. Det kræver også at medarbejderne kender hinanden på kryds og tværs af afdelinger og jobfunktioner. En kaffeautomat på arbejdspladsen er et af de centrale steder, hvor vi mødes. Her kan selv en snak om fodbold eller weekendplaner være med til at styrke fællesskabet og dermed samarbejdet på kryds og tværs af virksomheden. At forstå sine kollegers interesser er en ikke-målbar, men uhyre værdifuld del af et velfungerende samarbejde.

Det styrker arbejdsmoralen

Hvis medarbejdere føler sig overvåget konstant eller at de ikke må tale med deres kolleger, sænker det arbejdsmoralen. Hvorfor skulle de gøre en ekstra indsats, hvis ikke de ikke føler at det bliver værdsat? Micromanagement er en af de værste stressfaktorer og det ødelægger arbejdsmiljøer, medarbejderengagement og arbejdsmoralen generelt. Et afslappet, sjovt og venligt arbejdsmiljø (hvor der er plads til små pauser), opfordrer medarbejderne til at give den 110% for deres kolleger.

Det styrker innovationen

Uformelle samtaler behøver ikke nødvendigvis være irrelevant for arbejdspladsen. Når det kommer til stykket, foregår kaffepausen jo på kontoret med kollegerne. Det er derfor helt naturligt at personalige samtaler hurtigt kommer til at handle om arbejde. Og fordi disse samtaler ikke er skemalagt og strukturerede, giver de ofte nye perspektiver og løsninger på problemer som ellers var gået i hårdknude. Tænk på kaffepausen som teambuilding der til enhver tid kan udvikle sig til en brainstorm. Et frisk perspektiv og vidensdeling på tværs af faggrupper og afdelinger giver et frugtbart miljø når det gælder innovation.

Det forbedrer trivslen

Selv de få meter hen til kaffeautomaten får kroppen igang og blodet til at cirkulere. Bare det at komme op og stå har en positiv påvirkning på koncentrationsevnen og det fysiske helbred generelt. Det lille puste rum kan reducere stress, sygedage og produktivitet. Dvs. at kaffepausen ofte fører til flere effektive arbejdstimer pr. måned.

Det styrker forholdet mellem medarbejdere og ledelsen

Når ledelsen investerer tid i at tale med medarbejderne skaber det tillid begge veje. Kaffeautomaten kan være med til at nedbryde kommunikationsbarrieren for medarbejdere der ellers er tøvende overfor at “tale med chefen.” At kunne tale åbent og personligt på tværs  af niveauerne styrker fællesskabet og forståelsen for hinanden på arbejdspladsen.

Tid til en kaffeløsning?Bedst til prisen

Hvordan forhindrer man at kaffepauserne påvirker arbejdsmiljøet negativt?

Pauser og samtaler er vigtige. Men når samtalen går over i sladder, rygter og bagtalelse, har det den modsatte effekt. I stedet for at afskaffe kaffepauserne, kan du tage proaktive skridt for at den gode omgangstone bliver overholdt.

Lav retningslinjer for rygter og omgangstone

Medarbejdere som bliver centrum for rygter og sladder bliver ofte meget personligt påvirket at rygter — uanset om de er sande eller ej. Det kan føre til at de skifter arbejde, skader  virksomhedens rygte udadtil, eller endda sagsanlæg for chikane. Alt dette kan undgås ved at have klare retningslinjer for internkommunikation og omgangstone.

Opfordr til åbenhed

Når medarbejdere oplever rygter, opfordr dem til at gå til den berørte kollega i stedet for at sprede rygterne videre. Det er bedre at få afkræftet rygter i opløbet end når de har spredt sig til hele virksomheden. Hvis det ikke er muligt at tale direkte med kollegaen om rygtet, bør snakken tages med nærmeste leder i stedet for uvedkomne kolleger.

Men…

Forhåbentligt har du set at fordelene ved kaffepausen langt overvejer de mulige problematikker. Kaffeautomaten kan langt mere end bare lave kaffe. Det er et pusterum hvor gode idéer kan opstå spontant, hvor samtaler på kryds og tværs styrker sammenholdet og trivslen. Det er stedet hvor innovation og erfaring deles og løser vedvarende problemer.

“Vi siger ikke at kaffeautomaten er løsningen på alle arbejdpladsens problemer… Men det er med garanti den mest velsmagende!”

Få et personligt tilbud

Udfyld formularen så kontakter vi dig hurtigst muligt eller ring direkte til os på 70 70 11 28.