fbpx Skip to main content
Kaffe tid

Personalegoder & Skat

En guide til virksomheder og medarbejdere

Ønsker du at tilbyde attraktive personalegoder uden at belaste dine medarbejderes skattebyrde? Hvis du vil øge medarbejdertilfredsheden og styrke din virksomheds konkurrenceevne, gælder det om at udvælge personalegoder som ikke ender med at blive en ekstra skatteregning for dine medarbejdere.

Skattefri personalegoder er en win-win-situation for både arbejdsgivere og medarbejdere. Ved at tilbyde skattefrie fordele kan du motivere og belønne dine medarbejdere uden at påvirke deres nettoløn. Det er en omkostningseffektiv måde at forbedre medarbejdertrivsel og fastholde talentfulde medarbejdere på.

Men hvilke personalegoder kan du tilbyde skattefrit? — Firmabilordning? Sundhedsforsikringer? Frokostordning? Frugtordning? Læs med her og find svar på de mest almindelig spørgsmål om personalegoder og skat.

Få uforpligtende tilbud på en kaffeordning til dine medarbejdere her.

Personalegoder & skat

Personalegoder & skattepligt — En vejledning til virksomheder og medarbejdere

Personalegoder kan være en værdifuld måde for virksomheder at belønne og motivere deres medarbejdere på. Dog er det vigtigt at forstå de skattemæssige implikationer, der følger med disse goder. I denne vejledning vil vi kigge på sammenhængen mellem personalegoder og skattepligt for at hjælpe både virksomheder og medarbejdere med at navigere i dette komplekse område.

Når en virksomhed tilbyder personalegoder, kan det medføre en skattepligt for medarbejderne. Skattepligten afhænger af den konkrete type godtgørelse og værdien af goderne. Nogle personalegoder er skattefrie, hvilket betyder, at de ikke påvirker medarbejderens skattebyrde. Andre goder kan derimod medføre beskatning og skal indberettes til de relevante skattemyndigheder.

Eksempler på skattefrie personalegoder kan omfatte sundhedsforsikringer, frugt- og kaffeordninger, gaver i forbindelse med personalejubilæer eller firmabilordninger under visse betingelser. Disse goder kan tilbydes til medarbejderne uden at påvirke deres skattepligtige indkomst.

På den anden side er der også personalegoder, der er skattepligtige. Dette kan omfatte kontante gaver, personalelån til lav rente, gratis eller rabatterede varer og tjenesteydelser samt brug af virksomhedens ejendom, f.eks. firmahytter eller biler til privat brug. Disse goder skal indberettes og beskattes i medarbejderens indkomst.

Det er vigtigt for både virksomheder og medarbejdere at være opmærksomme på de skattemæssige regler og pligter i forbindelse med personalegoder. Som arbejdsgiver bør du sørge for at informere dine medarbejdere om eventuelle skattepligtige goder og indberette korrekt til skattemyndighederne. Medarbejdere bør være opmærksomme på deres skattepligt og sikre korrekt rapportering af personalegoder i deres selvangivelser.

Hvis du som virksomhed ønsker at tilbyde personalegoder, kan det være en god idé at søge rådgivning fra en skatteekspert eller revisor. De kan hjælpe med at sikre, at dine personalegoder er i overensstemmelse med de gældende skatteregler og minimere risikoen for fejl og efterbetalinger.

Hvilke skattefri personalegoder er der i Danmark?

I Danmark er der flere skattefrie personalegoder, som virksomheder kan tilbyde deres medarbejdere. Nedenfor er nogle af de mest almindelige skattefri personalegoder i Danmark:

 1. Sundhedsforsikring: En sundhedsforsikring, der dækker udgifter til lægebesøg, medicin, tandpleje osv., kan tilbydes skattefrit til medarbejderne.
 2. Frugtordning: Virksomheder kan give deres medarbejdere adgang til gratis frugtordninger på arbejdspladsen.
 3. Kaffeordning: En kaffeordning er en af de få luksusgoder, du kan tilbyde dine medarbejdere skattefrit. Bryg lækker café-niveau latte, kakao og kaffe fra kun 999,-/måned alt inklusiv.
 4. Firmacykler: Hvis en virksomhed stiller cykler til rådighed for medarbejderne til brug både i arbejdsøjemed og privat, kan det være skattefrit.
 5. Motion og fitness: Medarbejdere kan modtage skattefrie medlemskaber til fitnesscentre, sportsklubber eller lignende, der fremmer motion og sundhed.
 6. Personalearrangementer: Skattefrie personalearrangementer såsom firmafester, julefrokoster, sommerudflugter eller lignende kan tilbydes medarbejderne uden at påvirke deres skattepligtige indkomst.
 7. Gaver ved mærkedage: Gaver til medarbejdere i forbindelse med jubilæer eller lignende kan være skattefrie op til et vist beløb.
 8. Mindre personalegaver: Mindre gaver, f.eks. julegaver eller fødselsdagsgaver, der ikke overstiger et årligt beløbsgrænse, kan være skattefrie.

Det er vigtigt at bemærke, at skattereglerne kan ændre sig over tid, og at der kan være specifikke betingelser og beløbsgrænser for hvert personalegode. Det anbefales at konsultere en revisor eller skatteekspert for at sikre, at du overholder de aktuelle skatteregler og pligter vedrørende skattefrie personalegoder i Danmark.

Kom i gang med at tilbyde personalegoder skattefrit

Overvejer du at give dine medarbejdere ekstra incitamenter i form af skattefrie personalegoder? Så er her er en guide, der hjælper dig med at starte og implementere skattefrie personalegoder i din virksomhed.

 1. Gør dit forarbejde: Start med at undersøge de skattefrie personalegoder, der er tilladt i Danmark. Skatteregler kan variere, så det er vigtigt at være opdateret på de seneste bestemmelser og beløbsgrænser fastsat af skattemyndighederne.
 2. Identificer medarbejderbehov: Tag hensyn til dine medarbejderes behov og ønsker. Lav en undersøgelse eller hold samtaler for at afdække, hvilke personalegoder der vil være mest attraktive og relevante for dine medarbejdere. Dette hjælper dig med at tilbyde goder, der virkelig skaber værdi.
 3. Vurder din virksomheds budget: Fastlæg et budget til personalegoder. Vær realistisk og vælg personalegoder, der passer til din virksomheds økonomiske situation. Prioritér goder, der vil have størst indflydelse på medarbejdernes trivsel og motivation.
 4. Konsulter eksperter: Hvis du er usikker på, hvordan du bedst kan implementere skattefrie personalegoder, kan det være en god idé at konsultere skatteeksperter eller revisorer. De kan guide dig gennem processen og sikre, at du overholder alle skatteregler og administrative krav.
 5. Kommunikation og implementering: Når du har valgt de skattefrie personalegoder og er klar til at implementere dem, er det vigtigt at kommunikere tydeligt og klart til dine medarbejdere. Forklar fordelene ved de nye goder og hvordan de kan drage nytte af dem. Vær åben for feedback og juster løbende din tilgang for at sikre succes.
 6. Evaluering og tilpasning: Hold øje med effekten af de skattefrie personalegoder over tid. Evaluer medarbejdertilfredsheden, medarbejderfastholdelsen og virksomhedens overordnede ydeevne. Hvis nødvendigt, foretag justeringer for at sikre, at personalegoderne fortsat skaber værdi og opfylder medarbejderbehovene.

Ved at følge disse trin kan du komme i gang med at tilbyde skattefrie personalegoder og opnå positive resultater for både medarbejdere og virksomhed. Så tøv ikke længere – det er tid til at give dine medarbejdere ekstra incitamenter og styrke din virksomheds konkurrenceevne gennem attraktive personalegoder.

Bagatelgrænse for skat og personalegoder

Bagatelgrænsen er en regel, der giver virksomheder mulighed for at undgå beskatning af mindre personalegoder. Den fastsætter et årligt beløb, hvorunder personalegoder ikke beskattes. Hvis værdien af personalegoderne ikke overstiger bagatelgrænsen, behøver de ikke indberettes eller beskattes hos medarbejderne.

I 2023 ligger bagatelgrænsen på kr. 1.300,-

Det er vigtigt at bemærke, at bagatelgrænsen varierer fra land til land og kan ændre sig over tid. Derfor er det afgørende at holde sig opdateret på de specifikke regler og beløbsgrænser i din region eller dit land.

Bagatelgrænsen er en fordel for virksomheder, da den giver mulighed for at tilbyde mindre personalegoder uden at påvirke medarbejdernes skattebyrde eller kræve administrativt arbejde med indberetninger.

Dog skal det bemærkes, at selvom personalegoder under bagatelgrænsen ikke beskattes, kan der stadig være nogle undtagelser og specifikke regler, der skal overholdes. Derfor er det vigtigt at konsultere en skatteekspert eller revisor for at sikre, at din virksomhed overholder alle gældende regler og forpligtelser.

Ved at være opmærksom på bagatelgrænsen og de regler, der gælder for personalegoder, kan virksomheder sikre, at de tilbyder fordele til deres medarbejdere på en skattemæssig korrekt måde. Dette kan bidrage til at øge medarbejdertilfredsheden, fastholde talentfulde medarbejdere og styrke virksomhedens konkurrenceevne.

Husk at holde dig opdateret på de skattemæssige regler og ændringer i bagatelgrænsen, så du kan udnytte fordelene ved at tilbyde personalegoder til dine medarbejdere på en korrekt og fordelagtig måde.

Skattefri personalegoder 2023

Som udgangspunkt er personalegoder skattepligtige hvis ikke de;

 • ligger under bagatelgrænsen på 1.300,- som f.eks. kaffe og frugt på arbejdspladsen.
 • bruges privat. Dvs. tager du arbejdstelefonen med hjem og bruger den privat skal den beskattes, mens den ikke beskattes hvis du kun bruger den på arbejde. Her vil værdien af bilen blive anset som en indtægt og sidestillet med lønnen.

Er frokostordning på arbejdspladsen skaffepligtig? Det kommer an på hvor meget frokosten koster årligt. Dvs. arbejder du 252 dage om året (en fuldtidsstilling i 2023), må den daglige frokost ikke overskride kr. 5,16 pr. dag. Dermed vil de fleste frokostordninger af skattevæsenet blive anset sovet tillæg til lønne  og dermed skattepligtig.

En kaffeordning fra Cafeu vil være skattefri — uanset om du vælger en instantkaffe eller en løsning med helekaffebønner. Dermed er kaffe/te/kakao en af de eneste skattefri personalegoder som føles som en reel luksus på arbejdspladsen. Især hvis du vælger hele kaffebønner som serverer café-niveau kaffe, caffe latte, espresso, kakao, cappuccino, osv.

Skatteregler for personalegoder

De danske skatteregler for personalegoder kan være komplekse og kan ændre sig over tid. Her er nogle generelle retningslinjer og regler, der er gældende i Danmark:

 1. Beskatning af værdien af personalegoder: Som udgangspunkt anses værdien af personalegoder som skattepligtig indkomst for medarbejderen og skal derfor beskattes.
 2. Skattefri personalegoder: Der er dog en række undtagelser, hvor visse personalegoder kan være skattefrie for medarbejderen. Disse skattefri personalegoder er fastlagt af skattemyndighederne og kan omfatte sundhedsforsikringer, frugtordninger, kaffeordning, firmacykler, motion og fitness, personalearrangementer, mindre personalegaver, internetforbindelse og mobiltelefon, arbejdstøj, uddannelse og kurser med mere. Beløbsgrænser og specifikke betingelser kan gælde for hver type personalegode.
 3. Bagatelgrænsen: Bagatelgrænsen er en regel, der tillader, at mindre personalegoder ikke beskattes. Den fastsætter en årlig beløbsgrænse, hvorunder personalegoder kan være skattefrie. Det er vigtigt at være opdateret på den aktuelle bagatelgrænse og reglerne for at kunne udnytte denne fordel.
 4. Indberetning af personalegoder: Virksomheder skal normalt indberette værdien af de skattepligtige personalegoder til skattemyndighederne. Dette gøres typisk gennem lønadministrationen og skal inkluderes i medarbejderens årsopgørelse.

Det er vigtigt at bemærke, at dette er generelle retningslinjer, og der kan være yderligere specifikke regler, undtagelser og beløbsgrænser for forskellige personalegoder. Det anbefales altid at konsultere en skatteekspert eller revisor for at sikre, at din virksomhed overholder de specifikke skatteregler og pligter vedrørende personalegoder i Danmark.

Skal man betale skat af fitness som personalegode?

Det er muligt at give medarbejdere et fitnessabonnement skattefrit under visse betingelser i Danmark. Ifølge de gældende skatteregler kan virksomheder tilbyde skattefrie fitnessabonnementer som en del af personalegoderne.

For at fitnessabonnementet kan være skattefrit, er der nogle generelle krav, der skal opfyldes:

 1. Arbejdsrelateret formål: Fitnessabonnementet skal have en arbejdsrelateret begrundelse og være til gavn for medarbejderens sundhed og trivsel i forbindelse med arbejdet.
 2. Begrænsninger i privat brug: Hvis medarbejderen også bruger fitnessabonnementet til privat brug, skal der normalt betales skat af den private del af abonnementet. Det er vigtigt at dokumentere og adskille de private og arbejdsrelaterede udgifter klart.
 3. Rimelig værdi: Fitnessabonnementet skal have en rimelig værdi, og beløbet skal være i overensstemmelse med markedsværdien for lignende abonnementer.
 4. Skattemæssig dokumentation: Det er vigtigt at have dokumentation for, at fitnessabonnementet er til arbejdsrelateret brug. Dette kan inkludere en klar aftale eller politik, der beskriver formålet med abonnementet og betingelserne for brug.

Det er dog vigtigt at bemærke, at der kan være specifikke regler og undtagelser, og at skattereglerne kan ændre sig over tid. Derfor er det altid en god idé at konsultere en skatteekspert eller revisor for at sikre, at din virksomhed overholder de gældende regler og betingelser vedrørende skattefri fitnessabonnementer i Danmark.

Forstå beskatning af personalegoder

Personalegoder beskattes i Danmark som en del af medarbejderens skattepligtige indkomst. Værdien af personalegoder anses normalt som en fordel, der er opnået i forbindelse med ansættelsen, og skal derfor medregnes som en del af medarbejderens samlede indkomst.

Når det kommer til beskatning af personalegoder, er der generelt to tilgange:

 1. Skattepligtig værdi: Personalegodets værdi anses som skattepligtig indkomst for medarbejderen. Det vil sige, at medarbejderen skal betale skat af den skattepligtige værdi af personalegodet i henhold til gældende skattesatser.
 2. Skattefri værdi: Der er visse personalegoder, der kan være skattefrie for medarbejderen, enten fuldt ud eller op til visse beløbsgrænser. Disse skattefrie personalegoder er fastlagt af skattemyndighederne og kan omfatte sundhedsforsikringer, frugt- og kaffeordninger, firmacykler, motion og fitness, personalearrangementer, mindre personalegaver, internetforbindelse og mobiltelefon, arbejdstøj, uddannelse og kurser med mere.

Det er vigtigt at bemærke, at der kan være specifikke regler, betingelser og beløbsgrænser for hvert personalegode. Det er derfor vigtigt at konsultere de aktuelle skatteregler og vejledning fra skattemyndighederne for at sikre overholdelse af reglerne.

Det er normalt arbejdsgiverens ansvar at foretage korrekt indberetning og beregne den skattepligtige værdi af personalegoderne samt indeholde og indberette skatten til skattemyndighederne. Det anbefales at søge råd hos en skatteekspert eller revisor for at sikre, at virksomheden overholder de specifikke skatteregler og pligter vedrørende beskatning af personalegoder i Danmark.

Hvordan sikrer du at din kaffeløsning er skattefri?

Det er vigtigt at din kaffeaftale følger følgende tjekliste:

 1. Rimelig værdi: Kaffeløsningen skal have en rimelig værdi, og beløbet skal være i overensstemmelse med markedsværdien for lignende abonnementer.
 2. Begrænsninger i privatbrug: Kaffeautomaten skal stå på arbejdspladsen og være tilgængelig for alle medarbejdere i arbejdstiden. Derimod må medarbejderne ikke tage en pose kaffe med hjem til privatbrug.
 3. Arbejdsrelateret formål: Kaffe på arbejdspladsen har til formål at øge medarbejdernes produktivitet og trivsel på arbejdspladsen.
 4. Skattemæssig dokumentation: Du har som arbejdsgiver pligt til at dokumentere værdien af kaffeordningen for den enkelte medarbejder. Herunder ligger alle de sekundære udgifter helt ned tilden mælk som kommer i kaffen.
Skattefri kaffeløsning som personalegode

Vores konsulenter står klar til at hjælpe dig med at skræddersy en kaffeløsning som personalegode, der passer til din virksomheds specifikke krav og budget. Vi guider dig gennem hele processen, fra valg af kaffeautomat, kaffe og tilbehør til installation og service af automaten.

Med totalpriser fra 599,- / md. ligger en kaffeløsning fra Cafeu sikkert under bagatelgrænsen. Fordi du betaler én samlet aftale for alle kaffeudgifterne, er det nemt at dokumentere værdien af kaffeordningen i opgivelsen til skat.

Så hvis du er på udkig efter en effektiv måde at tilbyde attraktive personalegoder uden skattebyrden, så kontakt os i dag. Lad os hjælpe dig med at booste dit teams tilfredshed og produktivitet med en skattefri kaffeløsning — en personalegode der virkelig gør en forskel.